Kinnisvara KV.EE - Kinnisvara pakkumised - korterid majad maad äripinnad.  (2023)

Logi sisse Lisa kuulutus

EST

(Video) Kuidas teenida kinnisvaraga raha? // VLOG #32 - Kinnisvaratuur

Korterid Majad Majaosad Uusarendus Maa/krundid Äripinnad Veel…

(Video) Kellel tasub ja kellel ei tasu 2022 a. kinnisvara osta? // VLOG #59

Garaažid Uus hind Kiirmüük, enampakkumised Moodulmajad

'); } if (e.keyCode === 38 || e.keyCode === 40) { if (!$('#auto-suggest').hasClass('hide')) { var totalElems = 0; var activeElem = 0; $('#auto-suggest span').each(function () { totalElems++; if ($(this).hasClass('focus')) activeElem = totalElems; }); $('#auto-suggest span.focus').removeClass('focus'); if (e.keyCode === 38) activeElem--; if (e.keyCode === 40) activeElem++; if (activeElem <= 0) activeElem = totalElems; if (activeElem > totalElems) activeElem = 1; $('#auto-suggest span:nth-child(' + activeElem + ')').addClass('focus'); $('#keyword, .fake-keyword').val($('#auto-suggest span.focus').data('keyword')); } } else if (e.keyCode === 27) { $(this).val(''); $('#auto-suggest').addClass('hide'); } else if (e.keyCode === 13) { var locationIds = $('#auto-suggest span.focus').data('location'); if (locationIds && locationIds != 'undefined') { e.preventDefault(); Search.addressKeyword = $('#auto-suggest span.focus').data('location-keyword'); Search.autosuggestLocations(locationIds); } $('#auto-suggest').addClass('hide'); } else { $('#auto-suggest').addClass('hide'); if (Search.autoCompleteTimeout) clearTimeout(Search.autoCompleteTimeout); Search.autoCompleteTimeout = setTimeout(Search.createAutoComplete, 200); } }); } if (DEVICE === 'mobile') { $('.fake-keyword').on('focus keyup', function (e) { $('#keyword, .fake-keyword').val($(this).val()).trigger('fake-keyword', [e.originalEvent]); }); $('.fake-keyword').on('blur', function (e) { $('#auto-suggest').addClass('hide'); }); let roomsPrefix = agentForm ? '#agent_rooms' : '#rooms'; $(roomsPrefix + '_select a').on('click', function () { let $min = $(roomsPrefix + '_min'); let $max = $(roomsPrefix + '_max'); let currVal = parseInt($(this).data('value')); if ($min.val() == $max.val() && currVal == $min.val()) currVal = 0; if (!currVal) { $min.val(''); $max.val(''); } else if (!$min.val() && !$max.val()) { $min.val(currVal); $max.val(currVal); } else if ($min.val() == currVal) { $min.val(currVal+1); } else if ($max.val() == currVal || !$max.val() && currVal === 5) { $max.val(currVal-1); } else { $min.val() < currVal ? $max.val(currVal) : $min.val(currVal); } if ($max.val() == 5) { $max.val(''); if (!$min.val()) $min.val(5); } $min.trigger('change'); }); $(roomsPrefix + '_min, ' + roomsPrefix + '_max').on('change', function () { let min = parseInt($(roomsPrefix + '_min').val()); let max = parseInt($(roomsPrefix + '_max').val()); if (!max) max = 5; let $roomsSelect = $(roomsPrefix + '_select a'); $roomsSelect.removeClass('active'); if (!min) { $roomsSelect.first().addClass('active'); } else { for (var i = min; i <= max; i++) { $roomsSelect.eq(i).addClass('active'); } } }).trigger('change'); $('.main-search .collapse a').on('click', function () { setTimeout(function () { if ($('#search-outer,#search-outer-modulars').hasClass('show')) { $('.main-menu').removeClass('hide'); } else if (PAGE !== 'home') { $('.main-menu').addClass('hide'); } }); }); $('#rooms_min').on('change', function () { log('max => ' + $('#rooms_max').val()); }); $('#short-search').on('stateChanged', function () { let copyElem; if (Search.resetPages.includes(PAGE) && ($(this).hasClass('show') || (!$(this).hasClass('show') && !$(this).hasClass('hide')))) { $('.main-search div[data-copy-short-search]').each(function () { copyElem = $($(this).data('copy-short-search')); copyElem.after('

(Video) Lahe Kinnisvara müüb maja Kadriorus Oru 12

'); $(this).replaceWith(copyElem); let cityElem = $('[data-group="city"]'); if (cityElem.html() === '') { $('.short-search-city').addClass('hide'); } }); } else { Search.hideMobileSearch(); } }); } Search.$form.on('submit', function () { KV.newSearch = true; }); }, createAutoComplete: function () { let urlParams = KV.trimUrl('/search/keyword' + '&' + Search.$form.serialize(), Search.$form.data('post-trim')); KV.api('/search/keyword' + urlParams, null, function (res) { if (res['items']) { let keyword = $('#keyword' + (MOBILE ? ', .fake-keyword' : '')).val().trim(); let html = ''; for (var row of res['items']) { var pattern = '(' + keyword.replace(/[|\\{}()[\]^$+*?.]/g, "\\$&") + ')'; row['label'] = row['label'].toString() .replace(new RegExp(pattern, 'gi'), '$1<\/strong>') .replace(/&/g, '&') .replace(//g, '>') .replace(/"/g, '"') .replace(/<(\/?strong)>/g, '<$1>'); html += ''; if (row['location_str']) html += ' ' + row['location_str'] + ''; html += row['label']; if (row['category']) html += ' ' + lang('lbl_autocomplete_' + row['category']) + ''; html += ''; } if (html) { if (!keyword) { html = '

' + lang('popular_searches') + '

' + html + '

'; } $('#auto-suggest').html(html).removeClass('hide'); setTimeout(function () { $('#auto-suggest span').on('mousedown tap', function () { var locationIds = $(this).data('location'); if (locationIds && locationIds != 'undefined') { Search.addressKeyword = $(this).data('location-keyword'); Search.autosuggestLocations(locationIds, false); } else { $('#keyword, .fake-keyword').val($(this).data('keyword')); $('#auto-suggest').addClass('hide'); Search.$form.submit(); } }); }, 100); } else { $('#auto-suggest').addClass('hide'); } } }); }, createParishSelect: function (opts) { if (!opts) { Search.$form.find('[name="parish"]').prop('disabled', true).find('option').not(':first,:disabled').remove(); return false; } opts.sort((a, b) => (a['new_parish_name'] > b['new_parish_name']) ? 1 : -1); var html = ''; var usedOpts = []; for (var i in opts) { if (!usedOpts.includes(opts[i]['new_parish_name'])) { usedOpts.push(opts[i]['new_parish_name']); html += ''; if (opts[i]['old_parish_count'] > 1) { for (var i2 in opts) { if (opts[i2]['new_parish_id'] != opts[i]['new_parish_id']) continue; html += ''; } } } } let parishVal = (typeof Search.tmp_parish_id != 'undefined' ? Search.tmp_parish_id : ''); Search.$form.find('[name="parish"]').prop('disabled', false).append(html).val(parishVal).trigger('change'); delete Search.tmp_parish_id; if (Search.$form.attr('id') === 'agent_searchform') { Search.$form.find('select[name="parish"]').prop('disabled', true); } if (Search.submitAfter === 'parish') { $('#keyword, .fake-keyword').val(Search.addressKeyword); Search.$form.submit(); delete Search.submitAfter; } }, createCitySelect: function (opts) { if (!opts) { Search.$form.find('[data-group="city"]').html(''); return false; } opts.sort((a, b) => (a['city_name'] > b['city_name']) ? 1 : -1); var html = '

'; var htmlAfter = ''; for (var i in opts) { if (opts[i]['parent_city_id']) continue; var sub = ''; for (var i2 in opts) { if (opts[i2]['parent_city_id'] != opts[i]['city_id']) continue; sub += ''; sub += ''; } var currHtml = ''; currHtml += ''; if (sub) { html += currHtml + sub; html += '

'; } else { htmlAfter += currHtml; } } Search.$form.find('[data-group="city"]').html(html + '

' + lang('lbl_cities') + '

' + htmlAfter + '

(Video) Kinnisvara müük ja turundus! Meie pakkumised: #realestate #müük #sale #maakler #koskkinnisvara
'); if (Search.tmp_city_id) { Search.$form.find('#city_' + Search.tmp_city_id).attr('checked', true); delete Search.tmp_city_id; } Search.$form.find('[data-group="city"] input').on('change', function () { if ($(this).data('parent-id')) { Search.$form.find('[data-group="city"] input[value="' + $(this).data('parent-id') + '"]') .prop( 'checked', Search.$form.find('[data-group="city"] input[data-parent-id="' + $(this).data('parent-id') + '"]').length == Search.$form.find('[data-group="city"] input[data-parent-id="' + $(this).data('parent-id') + '"]:checked').length ); } else { Search.$form.find('[data-group="city"] input[data-parent-id="' + $(this).val() + '"]').prop('checked', $(this).prop('checked')); } }); Search.$form.find('[data-group="city"]').parent().removeClass('hide'); if (Search.submitAfter === 'city') { $('#keyword, .fake-keyword').val(Search.addressKeyword); Search.$form.submit(); delete Search.submitAfter; } }, showGroups: function(noAnimation) { let dealType = Search.$form.find('[name="deal_type"]').val(); let mainDealType = Search.getMainDealType(dealType); let showGroups = Object.assign([], Search.dtGroups[mainDealType]); showGroups.push('deal_type', 'city', 'parish'); if (!noAnimation) { Search.$form.attr('class', 'main-search'); Search.$form.removeClass('animate'); setTimeout(function () { Search.$form.addClass('animate'); setTimeout(function () { Search.$form.removeClass('animate'); }, 500); }); } if (dealType < 30) { showGroups.push('change_interest'); } else if (dealType >= 30) { showGroups.push('nr_of_people'); let del; let removeGroups = ['area', 'area_total', 'area_ground', 'structures', 'conditions']; for (var group of removeGroups) { if ((del = showGroups.indexOf(group)) > -1) showGroups.splice(del, 1); } } setTimeout(function () { let $groups = Search.$form.find('[data-group]').not('[data-group="persist"]'); $groups.each(function () { $(this).addClass('hide'); $(this).find('input, select').prop('disabled', true); }); for (var group of showGroups) { let $group = Search.$form.find('[data-group="' + group + '"]'); $group.removeClass('hide'); $group.find('input, select').prop('disabled', false); } }, 250); $('#searchform-extend, #searchform .extended').css('display', (mainDealType === 8 ? 'none' : '')); }, getMainDealType: function (dealType) { dealType = parseInt(dealType); let mainDealType = dealType; for (var dt of searchForm['deal_type']) { if (dt.includes(dealType)) mainDealType = dt[0]; } return mainDealType; }, removeTag: function (type, name, val, allowSubmit) { if (type === 'select') { if ($('#' + name).length) $('#' + name + '').val('').trigger('change'); else $('select[name="' + name + '"]').val('').trigger('change'); } else if (type === 'selectmulti') { if (val === 'all') { $('#' + name + ' option').prop('selected', false); } else { $('#' + name + ' option[value="' + val + '"]').prop('selected', false); } } else if (type === 'text') { $('#' + name).val(''); } else if (type === 'multitext') { $('#' + name + '_min').val(''); $('#' + name + '_max').val(''); if (name === 'rooms') { $('#rooms_select a').removeClass('active'); } } else if (type === 'check') { if (name === 'company_id1') { $('#' + name).prop('checked', false); $('#company_id').val(''); } else { $('#' + name).prop('checked', false); } } else if (type === 'multicheck') { if (val === 'all') { $('input[name="' + name + '"]').prop('checked', false); } else { $('#' + name).prop('checked', false); } } if (allowSubmit === true) { Search.$form.submit(); } else if (typeof allowSubmit === 'string') { $(allowSubmit).submit(); } }, autosuggestLocations: function (locationIds, onlyChange) { var parts = locationIds.split(','); var prevChanged = false; if (parts[0] && Search.$form.find('[name="county"]').val() != parts[0]) { Search.$form.find('[name="county"]').val(parts[0]).trigger('change'); prevChanged = true; } if (parts[1]) { if (prevChanged) { Search.tmp_parish_id = parts[1]; } else if (Search.$form.find('[name="parish"]').val() != parts[1]) { Search.$form.find('[name="parish"]').val(parts[1]).trigger('change'); prevChanged = true; } Search.submitAfter = 'parish'; } if (parts[2] || parts[3]) { var useCityId = parts[3] ? parts[3] : parts[2]; if (prevChanged) { Search.tmp_city_id = useCityId; } else { Search.$form.find('[data-group="city"] input').prop('checked', false); Search.$form.find('#city_' + useCityId).prop('checked', true); } Search.submitAfter = 'city'; } else { Search.$form.find('[data-group="city"] input').prop('checked', false); } if (!onlyChange && Search.submitAfter && !prevChanged) { $('#keyword, .fake-keyword').val(Search.addressKeyword); Search.$form.submit(); delete Search.submitAfter; } else if (onlyChange) { Search.submitAfter = null; } }, checkState: function () { if (MOBILE) { if (PAGE === 'home' || PAGE === 'developments') { $('header .main-menu').removeClass('hide'); $('#search-outer').addClass('hide'); } else { $('header .main-menu').addClass('hide'); if ($('#search-outer').hasClass('show')) { $('#searchform .collapse a[data-toggle]').first().click(); log('do click'); } else { $('#search-outer').addClass('hide').removeClass('show'); } } $('#short-search').trigger('stateChanged'); } if (!Search.$form.find('.active').data('deal-type') && PAGE !== 'search' && PAGE !== 'developments') { let lastActiveType = Search.getMainDealType(Search.$form.find('[name="deal_type"]').val()); $('header .main-menu a').removeClass('active'); $('header .main-menu a[data-deal-type="' + lastActiveType + '"]').addClass('active'); if (!MOBILE) $('#search-outer').removeClass('hide').removeClass('show'); } if (Search.resetPages.includes(PAGE)) { Search.$form.find('#search-options a').removeClass('hide'); Search.$form.find('#search-options .icon-arrow-up').addClass('icon-arrow-down').removeClass('icon-arrow-up'); Search.$form.find('.extended').removeClass('show').addClass('hide'); Search.$form[0].reset(); Search.$form.find("#bid_objects").val(''); Search.$form.find('.btn-select a').removeClass('active'); Search.$form.find('select').trigger('change'); Search.$form.attr('action', '/search'); $('.main-menu').scrollLeft(0); $('header .main-menu a').first().trigger('click', [false]); Search.$form.find('#short-search').removeClass('hide').trigger('stateChanged'); } if (!MOBILE && Search.openedSearchPages.includes(PAGE)) { $('#search-outer').removeClass('hide').removeClass('show'); Search.$form.find('.collapse').addClass('hide'); } else if (Search.closedSearchPages.includes(PAGE)) { Search.hideSearch(); } Search.urlParams = getUrlParams(realUrl); if (Search.urlParams['deal_type']) { $('.main-menu a').removeClass('active'); $('.main-menu a[data-deal-type="' + Search.getMainDealType(Search.urlParams['deal_type']) + '"]').addClass('active'); } if (Search.urlParams['county']) { Search.autosuggestLocations(Search.locationStr(), true); Search.init(); } }, goToMobileSearch: function () { if (!$('#search-outer').hasClass('show')) { $('.main-search a[data-toggle]').first().click(); } $(document).scrollTop(0); }, locationStr: function () { return Search.urlParams['county'] + ',' + (typeof Search.urlParams['parish'] != 'undefined' ? Search.urlParams['parish'] : '') + ',' + (Search.urlParams['city'] && Search.urlParams['city'].length ? Search.urlParams['city'].join(',') : '0'); }, hideSearch: function (hideMenu) { $('#search-outer').addClass('hide').removeClass('show'); if (Search.$form.find('.collapse .icon-arrow-up').length && Search.$form.find('.collapse a[data-toggle-text]').length) { let $extender = Search.$form.find('.collapse a[data-toggle-text]'); let newText = $extender.data('toggle-text'); newText += ' '; $extender.data('toggle-text', $extender.text()); $extender.html(newText); } Search.$form.find('.collapse').removeClass('hide').find('.icon-arrow-up').addClass('icon-arrow-down').removeClass('icon-arrow-up'); if (hideMenu && MOBILE) { $('.main-menu,#short-search,#search-outer').addClass('hide'); Search.hideMobileSearch(); } }, hideMobileSearch: function () { $('.main-search div[data-copy-long-search]').each(function () { copyElem = $($(this).data('copy-long-search')); copyElem.after(''); $(this).replaceWith(copyElem); }); $('.short-search-city').removeClass('hide'); } };

Videos

1. Minu parimad läbirääkimiste nipid kinnisvara müüjatele - Tip Tuesday #37
(Jorma Liivalaid)
2. 22.02.2023 - Suvekuudel hakkavad kinnisvara hinnad sulama!
(Linnameedia)
3. #022 KV.EE Kinnisvarapodcast - Millega tuleb arvestada ostes kinnisvara kohtutäiturilt?
(Kinnisvaraportaal KV.EE)
4. KINNISVARATURG 2022 (II) - KAS PIDU ON LÄBI?
(K A I R I V A N E M)
5. Vlog september 2022. Kinnisvara tipp on möödas. Hoiame fookust õiges kohas! Maakler Mario Karro.
(Mario Karro Viljandi Kinnisvaramaakler)
6. Oluline info kinnisvaraturu kohta! Trend on muutunud. Kevad 2023. Mario Karro Kinnisvara.
(Mario Karro Viljandi Kinnisvaramaakler)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Francesca Jacobs Ret

Last Updated: 03/09/2023

Views: 5761

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Francesca Jacobs Ret

Birthday: 1996-12-09

Address: Apt. 141 1406 Mitch Summit, New Teganshire, UT 82655-0699

Phone: +2296092334654

Job: Technology Architect

Hobby: Snowboarding, Scouting, Foreign language learning, Dowsing, Baton twirling, Sculpting, Cabaret

Introduction: My name is Francesca Jacobs Ret, I am a innocent, super, beautiful, charming, lucky, gentle, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.